Natteravner

HOVEDMÅL Bidra til ett bedre oppvekstmiljø,et tryggere utemiljø og ett trivligere lokalsamfunn.

DELMÅL


Gjøre gater,veier,samlingsteder til trygge og trivlige områder for alle aldersgrupper

Utvikle naturligt,positiv kontakt mellom ungdom og edru voksne

Være tilstede og tilgjengelige der Lund-ungdommen ferdes på kvelder og netter i helgene

Bidra til å dempe rus og skadeverksproblemer gjennom voksnes tilstedeværelse

Bevisstgjøre om det er naturlig å melde fra om straffbare forhold


2019 © Lund Frivilligsentral