Trivsel kafe

En gang i måneden er alle voksne velkommen inn i Lundetun til trivsel kafe. Her selges kaffe og noe å bite i.

Vi prater og har det sosialt, koser oss med kaffe å spiller bingo.

Vi pleier å ha det på en tirsdag fra kl 1630 og varer i ca 1 1/2 -2 timer

Datoene for resten av året er:17-0321-0419-0516-06 juli tar vi ferie18-0815-0920-1017-1115-12

Fram til nå er det ca 20 stk som møter opp hver gang og vi har fått gode tilbakemeldinger. 

Vi har mer plass og håper det er flere som ønsker å benytte seg av tilbudet.Velkommen

2019 © Lund Frivilligsentral